Informuję, iż Sąd Okręgowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowił wyznaczyć zarządcę przymusowego na Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, który z dniem uprawomocnienia się postanowienia przejął rolę operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z o.o.Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN z siedzibą przy ul. Heweliusza 8,
10-726 Olsztyn,
tel.: (89) 523-45-55,
fax: (89) 523-43-47,
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl